kain0079 发表于 2019-9-28 20:58

请问一下1.2更新后中文姓氏导致的继承法BUG还在吗?

请问一下1.2更新后中文姓氏导致的继承法BUG还在吗?{:4_163:}

gent 发表于 2019-10-13 11:26

1.1更新后就没了

汪华雨 发表于 2019-10-18 15:06

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
页: [1]
查看完整版本: 请问一下1.2更新后中文姓氏导致的继承法BUG还在吗?